Osmanlı-Türkiye tarihine Marksist bir bakış

osmanli 1. kitap“Osmanlı/Türkiye Tarihi ve Toplumu Değerlendirmesi” isimli araştırma- inceleme dizisinin “ Yöntem ve Kaynakça”, “ İlkel Toplum,

Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu”, “Kabileden Devlete” İsimli Kitaplarımız yayımlanırken; “ Osmanlı İmparatorluğu: Toprak, Toplum, Devlet” , “Osmanlı İmparatorluğunun Yarı Sömürgeleşmesi”, “ İttihak ve Terakki Cemiyeti, Kemalist Hareket” isimli kitaplarımız ise yayına hazırlanıyor.

“İnsanlar kendi tarihlerini yaparlar. Ama bunu sırf kendi keyiflerine göre yapmazlar. Kendileri tarafından seçilen durumlarda değil de, tamamen geçmişten gelen, geçmişin belirlediği koşullar altında yaparlar bunu. Tüm ölü kuşakların geleneği, yaşayanların beyinlerine bir kâbus gibi çöker.” ( K. Marks) YDG son sayılar-Arşiv

ydg 9 

Gezi okul